HEINZ KETTLER GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28
59469 Ense-Parsit
Telefon: +49 2938 810
Fax: +49 2938 8191000

E-mail: info@kettler.de
Internet: www.kettler.de

Daňové identifikační číslo podle § 27 a spolkového zákona o dani z obratu:
DE 304834618

Obchodní rejstřík obvodního soudu Arnsberg, HRB 11490

Jednatel:
Ludger Busche
Christian Krause

Upozornění k ručení:
I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádné ručení za obsahy
externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek jsou odpovědní výlučně jejich provozovatelé.

Upozornění ohledně práva na ochranu duševního vlastnictví:
Tyto internetové stránky jsou určeny pouze pro osobní informace uživatele. Předávání obsahu třetím stranám není dovoleno. Dotisk, fotomechanické, elektronické nebo jiné rozmnožování, zpracovávání, překlad, ukládání na mikrofilm a na paměťová média, úpravy resp. ukládání do databází nebo jiných elektronických médií a systémů je, a to i po částech, dovoleno pouze po písemném souhlasu společnosti Kettler.